Project Description

Anàlisi dels principals paràmetres bioquímics de forma ràpida, senzilla i indolora.