385309_9345

Això que el reuma s’aguditza o apareix amb els canvis de temperatura, i per tant, una malaltia molt freqüent en la tardor, és una afirmació estesa no del tot demostrada. Investigacions han revelat que certs pacients pateixen més dolor articular quan baixen les temperatures, però en qualsevol cas, no deixa de ser una subjectivitat: hi ha persones més sensibles als canvis de temperatura i els pot afectar també en les articulacions.

Sigui com sigui, el reuma és l’expressió que utilitzem popularment per referir-nos a més de 100 malalties reumàtiques, relacionades amb el dolor en les articulacions, ossos, músculs i tendons; que poden afectar a qualsevol edat i sexe (encara que hi ha algunes d’aquestes malalties més freqüents en dones, i sens dubte, en persones grans).

 

Quines són les principals causes?

Existeixen molts factors que poden causar les malalties reumàtiques. El fet que tinguem antecedents familiars no significa patir la malaltia. La seva manifestació depèn de la interacció entre els gens, factors mediambientals i també psicosocials. Podem trobar-nos amb causes com algun tipus de virus o grip, una lesió localitzada, o el mateix desgast natural de les articulacions.

 

1178035_35029008

 

Existeixen tractaments?

Com deia, existeixen moltíssimes malalties reumàtiques, i per a cadascuna d’elles ha d’emprar-se el seu tractament específic, que serà pautat pel metge especialista que realitzi el diagnòstic i seguiment. En qualsevol cas, hi ha certs hàbits de vida que poden ajudar-nos a millorar el nostre benestar, com el descans i la relaxació, l’exercici moderat, una dieta apropiada, teràpies de fred i calor, i per descomptat, els medicaments.

El tipus de fàrmac depèn de cada malaltia i del pacient. Encara que la majoria de malalties són cròniques i els medicaments no les curen íntegrament, sí que aconsegueixen limitar-les i disminuir els símptomes patits.

 

 

            By Tania Rodríguez Yangüela